Ergonomiens anatomi

The Anatomy of Ergonomics

published

Du er naturligvis kjent med begrepet ergonomi. Du vet at det er noe som bør tas høyde for på arbeidsplassen din og helst også i ditt eget hjem. Men hva ligger egentlig bak vitenskapen om ergonomi, og når og hvorfor begynte vi å tenke på god ergonomi?

Opprinnelsen til Ergonomi

Ergonomi er en gresk neologisme som består av "ergon", som betyr arbeid, og "nomos" som betyr lover. Opprinnelsen til ordet kan dateres til 1857, da det ble brukt for første gang av den polske forskeren Wojciech Jastrzębowski. I vid forstand har ergonomi å gjøre med innredningen på arbeidsplassen – både det fysiske miljøet, som for eksempel stoler, bord og skjermer, og det psykososiale miljøet. Fagfelt som anatomi, fysiologi, sosiologi og organisasjonsvitenskap danner alle del av grunnlaget for begrepet ergonomi.

Alt du trenger å vite om ergonomi

Generelt handler ergonomi om å få mennesker og fysiske elementer til å fungere sammen på best mulig måte – for vi trenger i dag mange fysiske arbeidsredskaper og vi får bare flere og flere. Dette har ikke alltid vært tilfelle, og det var først med industrialiseringen, som stilte høyere krav til produktivitet, at folk begynte å tenke på ergonomi. På 1950-tallet kjempet for eksempel danske massører for å innføre ”yrkesgymnastikk” i arbeidstiden som ledd i forebygging av yrkesskader på grunn av utmattende og repeterende arbeidsprosesser. Men det var ikke før 1960-tallet at arbeidsmiljøet virkelig kom i fokus i Skandinavia. Først ble oppmerksomheten rettet mot å variere arbeidsoppgavene på fabrikkene, men etter hvert som mer av arbeidet ble til skjermarbeid, fikk også kontorarbeidet et ergonomisk fokus.

Les mer om samspillet mellom arbeidsmiljø, arbeidsområde og arbeidsstasjon

Et Internasjonalt Perspektiv

Ergonomi angår både forebygging og behandling av arbeidsrelaterte lidelser, men det er stor forskjell på hvor mye vekt forskjellige europeiske land legger på ergonomi og arbeidsredskaper.

De nordiske landene har kommet langt på det ergonomiske området og har en lang tradisjon for å fokusere på forebyggende tiltak. Landene har innsett at yrkesskader er vanskelige å behandle og at forebygging derfor er ekstremt viktig. Av denne grunn gjennomfører de årlige arbeidsplassvurderinger og har verneombud blant de ansatte.
 

Tilbake til Nåtiden

"Modern Ergonomics" er en gren av vitenskapen som studerer hvordan kroppen fungerer og hvordan tilpasse et arbeidsmiljø til menneskers naturlige bevegelser. Det motsatte – når kroppen må tilpasse seg arbeidsmiljøet og dettes innredning – er en utdatert tilnærming til ergonomi. Modern Ergonomics ble født på midten av 1970-tallet og påvirker fremdeles i dag design og produksjon av møbler. Spesielt kontormøbler er preget av det økte fokus på ergonomi i dagens samfunn. Den raske utviklingen av teknologi har også stor innflytelse på moderne ergonomi og gjør det enklere for bedrifter å imøtekomme behovene til ansatte.

Avhengig av bransje, kan ergonomibegrepet oppfattes veldig forskjellig; Hvis du jobber på et kontor og med PC, blir det vanligvis lagt vekt på innredningen til kontorlokalet samt kontormøblene. Dette gjelder også ansatte i helse- og utdanningssektoren, som i dag overveiende jobber stillesittende foran en skjerm. Når det gjelder det mer fysiske arbeidet på en fabrikk eller hardere utearbeid, er fokus i stor grad på å variere de fysiske arbeidsstillingene og riktige løfteteknikker og relevante verktøy for det.

Uansett bransje er resultatet en lykkeligere og sunnere ansatt, noe som fører til mer produktivitet og færre helseomkostninger for bedriften.

Mini ergonomi-leksikon

  • MSD: Musculoskeletal disorder (Muskel- og skjelettlidelse)
  • RSI: Gjentatt belastningsskade
  • Profylaktisk ergonomisk arbeid: forebyggende ergonomisk arbeid
  • EGA: Ensidig gjentatt arbeid
  • BHT: Bedriftshelsetjeneste