CSR

Contour Design ble etablert i 1995 med et ønske om å skape et bedre arbeidsliv for vanlige kontormedarbeidere gjennom ergonomi og forebygging. Vi anerkjenner den sosiale og miljømessige påvirkningen bransjen vår kan ha på både det lokale og globale samfunnet, og vi mener at vi kan oppnå en god og lønnsom forretning ved å drive bærekraftig og ansvarlig forretning – og ikke til tross for det.

Varighet

Her kan du lære mer om hvordan Contour etterlever sine verdier i praksis, både etisk og filantropisk. Vi ønsker å jobbe og kommunisere ærlig. Vi ønsker med gjennomsiktighet å ta ansvar og hjelpe samfunnet til å vokse – både sosialt, miljømessig og økonomisk. Sammen er vi ansvarlige for den påvirkningen virksomhetene våre har på samfunnet.

Fokus på miljø

Contour Design produserer produkter av høy kvalitet, som er designet for å kunne å brukes i mange timer hver dag i mange år. Vi har derfor allerede stort fokus på å forhindre at produktene våre blir en del av den bruk-og-kast-kulturen som påvirker miljøet negativt.

Tankegangen bak

Sirkulær tenkning handler om sirkulær økonomi og går ganske enkelt ut på å bevare den høyest mulige verdien av materialer og produkter så lenge som mulig. Det betyr å resirkulere ressurser eller enda bedre å reparere eller oppgradere produkter som ellers ville blitt kastet. Du kan lese mer om sirkulær økonomi her. 

Når det gjelder vedlikehold av produktene våre, har vi gjort det enkelt å kontakte vår supportavdeling for å sikre at Contour-produktet ditt vil vare i mange år. Av samme grunn lager vi heller ikke nye modeller hvert år, men holder oss til de produktene som har vist seg å oppfylle våre kunders behov.

Cirkulær emballage

Vi bruker samme sirkulære tankegangen når det kommer til emballasje. Derfor har vi begynt å bruke resirkulert papp i vår emballasje.

Som produksjonsvirksomhet har Contour Design et stort ansvar når det gjelder måten vi behandler og utnytter ressurser på. FN har som mål å redusere avfallsgenereringen betraktelig innen 2030 gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og gjenbruk. Og det er nettopp på dette området at arbeidet vårt med sirkulær emballasje har startet.

Plast er en stor synder

Det er tydeligvis store utfordringer og mange fallgruver når det gjelder emballasje, og det er nettopp det vi har valgt å fokusere på i arbeidet vårt med sirkulær økonomi. For når det er store utfordringer, er det også store muligheter. Og det er nettopp det vi ser på innenfor emballasje. Tallene kommer fra EU-kommisjonen og taler for seg selv:

  • 40 % av de 58 millioner tonnene med plast som blir produsert i Europa hvert år, blir brukt til emballasje.
  • 59 % av de 25 millioner tonnene med plastavfall som blir generert i Europa hvert år, kommer fra emballasje.
  • Mellom 5–13 millioner tonn med plast ender opp i havene hvert år, og det utgjør hele 80 % av forurensingen i verdenshavene.

Gjenvinning

Hos Contour Design jobber vi for å innføre 100 prosent gjenvunnet papp. Som et ledd i arbeidet vårt med sirkulær økonomi, og som en del av FNs mål om å redusere avfallsgenereringen, vil vi også eliminere all plast i produktemballasjen vår. Vi oppfordrer for øvrig alle forbrukerne våre til å levere all emballasje til resirkulering, så det kan bli gjenbrukt på riktig måte og så lenge som mulig.

Større gjennomsiktighet

For å øke transparensen i den eksterne kommunikasjonen vår skal vi bli tydeligere og mer detaljorientert i rapporteringene våre fremover. Det er viktig for oss å være så oppriktige og forståelige som mulig utad. Ikke bare med tanke på å gi deg som forbruker muligheten til å velge produkter ut fra et informert grunnlag, men også for å oppfordre andre virksomheter til å bruke en mer bærekraftig praksis og integrere opplysninger om bærekraft i deres rapporteringssyklus.

Følg utviklingen vår

Under kan du følge prosessen vår og se hvordan vi ligger an med tanke på målet om 100 prosent sirkulær og plastfri emballasje.

Listen gjelder Contours eget lager og ble sist oppdatert 29.10.2020

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Hos Contour ønsker vi å ta medansvar i arbeidet mot en bærekraftig utvikling. Ved å knytte innsatsen vår til FNs bærekraftsmål gjør vi akkurat det. Disse globale målene motiverer, målretter og inspirerer oss til å utvikle de neste skrittene mot en bærekraftig utvikling.

Contour er allerede i full gang med å eliminere plast i emballasjen og i stedet bruke 100% resirkulert papp. 

12.2: Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser

Ved å eliminere bruken av plast, reduserer vi bruken av fossile brensler i produksjonen av emballasjen vår, og ved å bruke papp innfører vi i stedet et naturlig materiale fra fornybare kilder.

12.5: Betydelig reduksjon i avfallsproduksjon

Ved å implementere 100% resirkulert materiale i produktemballasjen, reduserer Contour avfallsproduksjonen betydelig, siden levetiden til et materiale som papp forlenges opptil syv ganger.

12.6: Oppfordre bedrifter til å vedta bærekraftige praksiser og rapportering

Gjennom tydelig oppfølging og rapportering av våre ambisjoner, fremdrift og prosess kan vi bidra til å skape større åpenhet og troverdighet i bransjen, så vel som for våre egne kunder. Vi håper at tilnærmingen vår vil oppmuntre andre bedrifter i bransjen til å gjøre det samme.