Optimaliser mobile arbeidsplassen din med Travel Kit

Med et ergonomisk Travel Kit kan du optimalisere arbeidsplassen din, enten det er på hjemmekontoret eller om du er en mobil medarbeider med skiftende arbeidsplasser.

Den mobile arbeidsplassen

Heldigvis er de fleste av oss vant til en viss kvalitetssikring av ergonomiløsninger på kontoret. Dessverre er det langt fra alle som tar det med seg de gode løsningene hvis de jobber hjemmefra, eller ofte bytter arbeidssted. Men, arbeidsforholdene på hjemmekontor skal også være forsvarlig. Hvis du i dag sitter og jobber ved kjøkkenbordet med den bærbare datamaskinen din, gjør deg selv en tjeneste og vurder din egen arbeidsstilling. Det verste scenariet for kroppen din er hvis du bruker din laptop hele dagen uten separat mus og tastatur. Og, det er også viktig å få datamaskinen / skjermen opp til øyehøyde.

Momsreglene ved kjøp av utstyr til hjemmekontor

Hjemmekontor og skatt
I en ny prinsipputtalelse lemper skattemyndighetene på kravene for å få momsfradrag når ansatte kjøper inn utstyr til hjemmekontoret på grunn av koronapandemien.

Full fradragsrett
Virksomhetene vil med den nye koronaregelen spare 25% av kostnaden til hjemmekontorinnkjøp, sammenlignet med normal regelfortolkning. Skal man utstyre en ansatt med kontorstol, skrivebord og headsett vil det fort beløpe seg til kr 8 000, med en innsparing på kr 2 000 i moms. Har man 50 ansatte på hjemmekontor blir innsparingen da fort sekssifret.

Den ansatte kjøper utstyr og får kostnaden refundert av arbeidsgiver etter bilag
Det er også mulig for ansatte å kjøpe utstyr til hjemmekontoret selv og få kostnadene refundert av arbeidsgiver etter bilag. Det avgjørende for om dette utløser skatteplikt eller ikke er hva slags utstyr dette gjelder, og hva som er hovedformålet med anskaffelsen.

Arbeidsgiver låner utstyr til den ansatte (arbeidsgiver eier)
Arbeidsgiver kan låne ut utstyr til hjemmekontor skattefritt til den ansatte, forutsatt at hovedformålet med utlån av utstyr er til bruk i arbeidet. For utstyr som normalt brukes i arbeidssammenheng vil det som utgangspunkt kunne legges til grunn at arbeidet er hovedformålet med anskaffelsen.

Fordel ved arbeidstakers private bruk av datautstyr utplassert av arbeidsgiver er spesielt regulert i FSFIN § 5-15-4 og er skattefri når utplasseringen er begrunnet i bruk i arbeidet.

Skattefritaket gjelder «datautstyr» som datamaskin (stasjonær/bærbar/nettbrett), programvare og tilleggsutstyr som skriver eller skanner, tastatur eller mus.

Les mer på Skatteetatens sider for fullstendige regler: Prinsipputtalelse – Hjemmekontor og skatt

Ergonomisk datatilbehør for de som veksler mellom arbeidssteder

Hvis du skifter arbeidsplass eller arbeidsstasjon ofte, tenker du kanskje at det ikke er bryet verdt å optimere arbeidsplassen med ergonomisk korrekte arbeidsredskaper. Eller at utstyret er altfor tungt å skulle slepe rundt på. Slik trenger det ikke å være. Vårt RollerMouse-reisesett, som veier mindre enn en pose med mel og er snertent å ta under armen, gir deg en ergonomisk arbeidsplass som øker effektiviteten din, forebygger spenninger og reduserer smertene du ellers kan få med en tradisjonell mus. Ved å prioritere riktig utstyr på arbeidsplassen, kan du oppnå mer variasjon og overskudd i hverdagen – også selv om du veksler ofte mellom ulike arbeidsplasser.

Les våre tips til den mobile arbeidsplass her

Få en bedre hverdag med et RollerMouse Travel Kit, som består av:

Prøv gratis i 14 dager

Prøv et RollerMouse Travel Kit, der forebygger og reduserer smerte og ubehag i nakke, skuldre, armer og hender.
Velg mellom de trådløse RollerMouse-modellene: Red, Red plus og Free3.