Hva koster sykefravær?

Ifølge Danmarks Statistik var den gjennomsnittlige fraværsprosenten i staten, kommuner, regioner, virksomheter og organisasjoner i 2017 hele 3,88 % – med et gjennomsnittlig fravær på 8,86 dager per sykemelding.

sykefravær

Sykefravær koster virksomheter og offentlige instanser i Norden millioner av kroner gjennom redusert effektivitet og økt OPEX

sykefravær

Kostnader forbundet med sykefravær

Når man beregner kostnadene i forbindelse med med sykefravær, bør man undersøke den samlede utgiften for virksomheten. Vanligvis ser man at produktiviteten er dalende en stund før sykemeldingen, og at den vil være nedsatt i innkjøringsperioden (av variabel varighet) etter at sykemeldingen har opphørt. Under selve sykemeldingen må man dessuten ta høyde for eventuelle utgifter til for eksempel vikarhjelp, byråassistanse og overtidsbetaling til andre medarbeidere. Samfunnskostnadene knyttet til muskel- og skjelettlidelser – som er den største enkeltårsaken til sykemeldinger og uføretrygd i Norge – ble i 2004 beregnet til 37-43 milliarder kroner. Foreløpige nye beregninger viser at kostnadene har steget betraktelig siden den gang. Regionale studier fra henholdsvis Nord-Trøndelag (HUNT) og Hordaland (HUSK) viser at 8 prosent av befolkningen har muskel- og skjelettplager med varighet mer enn 14 dager i løpet av en måned.
Kilde: TV2.no

sykefravær

Hvordan kan man regne ut prisen på sykefravær?

Det vil variere fra virksomhet til virksomhet og fra medarbeider til medarbeider, men som en tommelfingerregel kan man se på de gjennomsnittlige lønnskostnadene i avdelingen/virksomheten og antall medarbeidere. Ut fra den gjennomsnittlige sykefraværsprosenten i virksomheten (eller eventuelt bransje-/landsgjennomsnittet) er det mulig å beregne de forventede sykefraværskostnadene for avdelingen eller virksomheten. Det vil for de fleste virksomheter være et skremmende tall som får virksomhetslederne til å ville se nærmere på hvordan man kan minimere denne utgiften gjennom forebyggende tiltak.

Les her hvordan Jyske Bank forebygger ensidig arbeid

sykefravær

Er den gjennomsnittlige sykefraværsprosenten lik for alle bransjer?

Når man sammenligner fraværsprosenten i staten, kommuner/regioner og bedrifter/organisasjoner, ser man store forskjeller – med en markant høyere fraværsprosent i offentlig sektor enn i privat næringsliv. I tillegg varierer sykefraværsprosenten innenfor bransjene. For at du skal kunne fastslå om sykefraværet i din virksomhet er høyt eller lavt i forhold til andre virksomheter, trenger du derfor å vite hva som er riktig benchmark for din bransje.
sykefravær

Hvordan reduserer man kostnadene knyttet til sykefravær?

Det er flere ting man kan vurdere for å få ned antall sykefraværsdager i virksomheten, og arbeidsplassvurderingen gir en rekke verktøy og prosesser som kan gjøre det enklere å strukturere arbeidet med sykefravær. En vesentlig parameter man bør se på, er den forebyggende innsatsen. Her finnes det ofte flere mulige tiltak. I tilfeller der sykefraværet skyldes musearm og lignende plager, kan ergonomiske datamus og tastaturer ha stor effekt.
Se sortimentet vårt av ergonomiske produkter her

Prøv gratis i 14 dager

Prøv en RollerMouse, der forebygger og reduserer smerte og ubehag i nakke, skuldre, armer og hender. 
Velg mellom RollerMouse og Unimouse.