Arbeidstilsynet - HMS

En risikovurdering med handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i virksomheten deres og kan være et svært effektivt hjelpemiddel for å komme i gang med å forebygge og redusere sykefravær i virksomheten.
sykefravær

Risikovurderingen er med på å skape trivsel og en bedre hverdag for medarbeiderne

sykefravær

En risikovurdering kan påvirke sykefraværet i virksomheten

En risikovurdering omfatter mange forskjellige ting som påvirker medarbeidernes trivsel og arbeidshverdag – og dermed også sykefraværet – mer eller mindre direkte. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Risiko begrenser seg ikke blot til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.
Les mer om HMS og Risikovurdering her

sykefravær

Hvordan henger sykefravær og arbeidsmiljø sammen?

Et høyt sykefravær i en virksomhet kan skyldes mange faktorer, og er ofte en kompleks utfordring som krever en helhetlig tilnærming. Kartlegging, ledelse, rammer, tidlig innsats og felles eierskap er alle viktige elementer. En arbeidsplassvurdering hjelper virksomheten med å sette arbeidsmiljøinnsatsen i system.
sykefravær

Kartlegging, ansvar og rammer

For å kunne fastslå omfanget av oppgaven må virksomheten kartlegge sykefraværet både gjennom statistikk og gjennom samtaler med medarbeiderne – både de som er / har vært sykemeldte, og de som ikke har vært sykemeldte ennå. Innsikten som dette gir, er avgjørende for å definere innsatsområder og ansvarsfordeling. Når man jobber med sykefraværet i risikovurderingen, er det i tillegg viktig å se på planene for allerede sykemeldte medarbeidere.

Prøv gratis i 14 dager

Prøv en RollerMouse, der forebygger og reduserer smerte og ubehag i nakke, skuldre, armer og hender. 
Velg mellom RollerMouse og Unimouse.