Musesmertene koster bedriftene og samfunnet dyrt

Musearmen har blitt vår tids folkesykdom

Det har over 1,1 millioner nordmenn smertelig fått erfare. I dag, på selveste skuddårsdagen, markeres den internasjonale musearmdagen. Dagen setter fokus på plager, smerter og ubehag som følge av ugunstige arbeidsstillinger og dårlig arbeidsverktøy. I Norge er det spesielt god grunn til å markere nettopp denne dagen, ettersom vi ligger helt på topp i Skandinavia når det kommer til plager med musen. Musesmertene koster dyrt i form av tapt effektivitet, i tillegg til det går utover arbeidsinnsats og fritid for de som blir berørt.

– Musesmerter er en samlebetegnelse for plager, ubehag og smerter i forbindelse med arbeid ved PC og bruk av datamus. Om noen kjenner betydningen av begrepet i dets rette forstand, så er det nordmenn. En undersøkelse fra Contour Design viser faktisk at så mange som over 6 av 10 yrkesaktive nordmenn i større eller mindre grad har opplevd musesmerter. Det plasserer oss klart på topp i Skandinavia, men i tillegg er det grunn til å tro at det også plasserer oss høyt på verdensbasis, da bruken av PC på jobb er meget høy i vår del av verden. Av den grunn bør dette derfor være det mest aktuelle samtaletemaet på din arbeidsplass akkurat i dag, og kanskje den mest nyttige og verdifulle samtalen for deg og dine kolleger på jakt etter å bedre arbeidsmiljøet, sier Lise Ødgren, daglig leder i Contour Design Norge, og fortsetter;

– Vi oppfordrer norske arbeidstakere og virksomheter til å benytte dagen til å utfordre seg selv og arbeidsplassen til forbedret ergonomi på kontoret, og derigjennom bidra til å bekjentgjøre situasjonen og ta den på alvor. Altfor mange nordmenn jobber mer enn de maksimalt anbefalte 4 timene foran PCen hver dag, ofte i mer eller mindre statiske posisjoner, noe som gjør at stadig flere av oss får vondt i nakke, skuldre, armer og håndledd. Mange har ikke mulighet for å kutte ned, og derfor er det viktig å gjøre noe med arbeidssituasjonen. Det viser viktigheten av den internasjonale musearmdagen, som nettopp setter fokus på forebygging av belastningsskader og museplager på arbeidsplassen.

I følge en undersøkelse SINTEF har gjennomført på vegne av NHO koster én sykedag i gjennomsnitt 2600 kroner for norske bedrifter. For mange er kostnaden betydelig høyere, avhengig av bransje og den aktuelle arbeidstakerens lønnssituasjon. Regnestykket blir likevel fort høyt basert på en vanlig ansatt, da utgiftene tilknyttet arbeidstakeres sykedager rask kan komme opp på omkring 42 000 kroner per år. Samtidig svarer 2 av 5 i undersøkelsen fra Contour Design at de vil kontakte legen sin dersom de opplever smerter og ubehag relatert til det daglige kontorarbeidet. Det betyr at musesmerter derfor vil koste både samfunnet og virksomheter dyrt i form av økt sykefravær, da sykemeldt sykdomsfravær ofte er lenger enn egenmeldt sykdom, og derigjennom tapt effektivitet.

– Virksomheter gjør klokt i å fokusere på forebygging av musesmerter, da økt sykefravær og tapt effektivitet representerer store direkte og indirektes kostnader. Vi kaller det gjerne bedrifter skjulte sluk, hvor viktig energi, effektivitet og verdiskapning forsvinner i hverdagen. Faktisk er de største kostnadene ofte de skjulte, noe som eksempelvis også kan omfatte lønn til vikarer, overbelastning av den syke medarbeiderens kolleger, ettersom jobben likevel må utføres, og lengre oppfølgings- og ekspedisjonstid. Det kan raskt kan skape frustrasjon hos kundene og nye kostnader i form av kundetap eller redusert mersalg til eksisterende kunder. Kort fortalt er kostnadene forbundet med museplager smertelig store for norske virksomheter i dag. Så hvorfor ikke gjøre noe med det, spør Lise Ødgren i Contour Design.

Ergonomisk arbeidsverktøy – en hjelpende hånd

– Én av de viktigste tiltakene en virksomhet kan iverksette er tilbud av tilpassede arbeidsstillinger samt ergonomisk korrekt arbeidsverktøy. Det kan eksempelvis inkludere muligheten for heve-senke-bord i tillegg til en sentralt plassert ergonomisk datamus, som tillater en mer bevegelig arbeidsdag, og som ikke belaster kroppen i samme grad som en tradisjonell mus, sier Lise Ødgren og tillegger:

– Det er blitt mer fokus på ergonomisk utformet arbeidsverktøy enn tidligere på norske arbeidsplasser, og hele 4 av 10 mener at en ergonomisk mus er blant de tre viktigste arbeidsverktøyene og/eller tiltakene for forebygging av musesmerter. Likevel er det fremdeles så mange som over 3 av 10 som ikke har kunnskap om hva man kan gjøre for å forebygge musesmerter på arbeidsplassen.

Norske arbeidstakere og virksomheter har etter hvert fått øynene opp for problematikken tilknyttet musesmerter som følge av det daglige arbeidet, og ikke minst også fått øynene opp for moderne, ergonomiske verktøy som et ekstra gode på arbeidsplassen. Det er derfor god grunn til å følge rådene om å markere den internasjonale musearmdagen. Målet er å skape oppmerksomhet rundt belastningsskader, slik at de i fremtiden ikke blir en enda større belastning for virksomheten rent økonomisk, samt for den enkelte berørte rent bokstavelig. Egentlig bør hver eneste virksomhet, og hver eneste sjef, invitere alle ansatte til bedriftens egen musearmdag minst en gang i året – hvor behov og plager kan gjennomgås – slik at riktige tiltak og utstyr tilbys den enkelte. Det er kanskje det beste forslaget du kan komme med til virksomheten eller sjefen din i dag – på årets internasjonale musearmdag?

Her er seks gode råd for å unngå musesmerter på arbeidsplassen:

  1. Tenk over din arbeidsstilling og varier den ofte
  2. Ta små pauser fra datamaskinen, og vær oppmerksom på skjerm og skriftstørrelse
  3. Innred arbeidsplass slik at den passer deg godt. Gå til anskaffelse av noen fornuftige arbeidsverktøy som heve-senke-bord, en korrekt tilpasset stol og ergonomisk datautstyr med sentralt plassert mus
  4. Benytt stolens forskjellige innstillingsmuligheter
  5. Unngå feilinvesteringer og rådfør deg med arbeidsmiljøorganisasjonen
  6. Still krav til leverandøren!
Del innlegget
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bli blant de første til å motta våre nyheter

Ergonomi, produkter samt tips og tricks