Personvern- og informasjonskapselpolitikk

 

1. Generelt og dataansvarlig

1.1 Politikken for behandling av personopplysninger («Personvernpolitikk») beskriver hvordan Contour Design Nordic A/S («Contour Design», «vi/oss», «vår/vårt/våre») innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2 Personvernpolitikken gjelder personopplysninger som du gir til oss, eller som vi innhenter via www.contourdesign.no («Hjemmesiden»).

1.3 Dataansvarlig for Hjemmesiden er Contour Design. Kontaktinformasjonen er oppført under pkt. 7 nedenfor.

2. Hvilke personopplysninger innhenter vi, med hvilke formål og på hvilket rettsgrunnlag?

2.1 Når du besøker Hjemmesiden, innhenter vi opplysninger om deg og din bruk av Hjemmesiden. Det kan f.eks. være når du melder deg på vårt nyhetsbrev, deltar i konkurranser mv. Vi innhenter også informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om informasjonskapsler nedenfor.

2.2 Lån av produkter
2.2.1 Når du anmoder om lån av produkter, registrerer vi navnet ditt, foretak, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om hvilke produkter du låner, samt informasjon om IP-adressen som bestillingen er fortatt fra.
Formålet er å levere produktene du har bestilt til låns og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, samt å administrere lånet eller formidle din anmodning om lån til den relevante forhandleren som står for utlånet. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er altså avtalen med deg.

2.3 Nyhetsbrev
2.3.1 Hvis du melder deg på våre nyhetsbrev, innhenter vi med ditt samtykke opplysninger om deg som navnet ditt og e-postadressen din.
Formålet er å kunne levere tilbud, målrettet markedsføring, informasjon og kundeservice via e-post til deg. Vi kan profilere deg på basis av dine opplysninger og ev. informasjonskapsler for å kunne sende deg målrettet markedsføring om produkter mv. som kan være interessante for deg. Rettsgrunnlaget er ditt samtykke.

2.4 Kontakt via nettet, inkl. kontaktformular og supportformular på Hjemmesiden
2.4.1 Hvis du tar kontakt med oss om f.eks. en bestilling, forespørsel eller klage, behandler vi din identifikasjonsinformasjon som f.eks. navn, e-postadresse, samt ev. personopplysninger om deg som du gir oss ved henvendelsen.
Formålet er kundeservice, svare på forespørsler, håndtere klager mv. Rettsgrunnlaget kan finnes i avtalen med deg som kunde, vår legitime interesse i å forsvare oss mot et rettskrav eller gjøre et rettskrav gjeldende og/eller plikter i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis du har gitt oss helseinformasjon i forbindelse med kontakt til oss via Hjemmesiden, er behandlingen av denne informasjonen basert på ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke.

2.5 Medieportal for forhandlere samt kundeopplysninger
2.5.1 Som forhandler kan du få tilgang til vår SharePoint medieportal. I den forbindelse behandler vi din e-postadresse.
Formålet med behandlingen er å bruke e-postadressen til å gi deg tilgang til Medieportalen, slik at du kan få adgang til markedsføringsmateriale. Rettsgrunnlaget er kontrakten med deg som forhandler. Alternativt, hvis du er ansatt hos forhandleren, er rettsgrunnlaget Contour Designs legitime interesse i at du på vegne av forhandleren har tilgang til markedsføringsmaterialet du skal bruke i ditt arbeid.
2.5.2 I forbindelse med bestillinger behandler vi opplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder. Det dreier seg typisk om navn, foretaksadresse, telefonnummer og e-postadresse.
Formålet med behandlingen er å behandle bestillinger fra våre kunder og sende bestilte varer til kundens varehus. Rettsgrunnlaget er Contour Designs og kundens legitime interesse i salget/kjøpet av varer og å overholde gjeldende lovgivning.

2.6 Brukeranmeldelser mottatt via formular på Hjemmesiden
2.6.1 Hvis du er bruker av et av våre produkter, har du på Hjemmesiden mulighet for å legge inn en anmeldelse av produktet. I denne forbindelse innhenter vi navn, stilling, foretak (ikke påkrevet felt), e-postadresse, opplysninger om produktnavn og alle de andre opplysninger som du gir om deg selv ifm. din beskrivelse av din erfaring med vårt produkt (herunder ev. helseinformasjon som du selv gir i brukeranmeldelsen av produktet).
Formålet med behandlingen er å offentliggjøre din anmeldelse av vårt produkt på Hjemmesiden til bruk i markedsføringen. Rettsgrunnlaget er ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke.

3. Barns personvern

3.1 Vi er oppmerksom på det spesielle behovet for personvern for barn.
3.2 Vi innhenter ikke med forsett opplysninger om barn under 13 år, med mindre det foreligger samtykke fra en verge eller foreldremyndighetsinnehaver. Hvis du mener at vi har innhentet personopplysninger om barn under 13 år, ber vi deg ta kontakt med oss for å få slettet opplysningene.

4. Dette nettstedet bruker også informasjonskapsler (cookies). Vennligst se vår informasjonskapselpolitikk.

5. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

5.1 Selvstendig dataansvarlige
5.1.1 Vi deler dine personopplysninger når det er nødvendig for å levere varer til deg, f.eks. gjennom utlån, der nærmeste forhandler (eller den du har valgt) skal stå for utlånet. Forhandleren vil ta kontakt med deg for nærmere avtale om den gratis prøveperioden. I så fall vil navnet ditt, e-postadresse, telefonnummer og spesifikke leveringsønsker kunne bli delt med forhandleren samt én eller flere transportører som utfører den fysiske leveringen. Hvis Contour Design står for utlånet og du ønsker å kjøpe produktet, gir vi dine personopplysninger videre til nærmeste forhandler (eller den du har valgt), som deretter gjennomfører kjøpsavtalen med deg, inklusiv fakturering.
I forbindelse med bruk av kontaktformularet, support-formularet, anmodning om gratis lån og formularet for innsending av brukeranmeldelser gis disse videre til andre selskaper i Contour Design-gruppen og til lokale samarbeidspartnere (distributører) med henblikk på å svare på din forespørsel.

5.2 Databehandlere
5.2.1 Vi gir personopplysninger videre til databehandlere, som utelukkende behandler personopplysningene på våre vegne og ikke kan bruke dem til egne formål. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, herunder sikret at de er underlagt fortrolighet.
5.2.2 Databehandlere kan være plassert i EU/EØS eller i andre land hvor vi har tilstrekkelige garantier for at dine personopplysninger er underlagt den nødvendige behandlingssikkerhet. Vi benytter databehandlere til f.eks. teknisk drift og forbedringer av Hjemmesiden, utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, herunder retargeting. Noen av disse databehandlerne befinner seg i USA (Google, Facebook, LinkedIn og Mailchimp). De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom deres sertifisering i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

6. Dine rettigheter som registrert

6.1 Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger
6.1.1 Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvor de stammer fra, og hva vi bruker dem til mv. Du kan be om å få utlevert kopi av dine personopplysninger. Tilgangen kan være begrenset av hensyn til andre personers rettigheter, som følge av forretningshemmeligheter og/eller immaterielle rettigheter.
6.1.2 Du kan i visse tilfeller også ha rett til å få dine data utlevert i en elektronisk kopi eller overført til en annen dataansvarlig når behandlingen skjer på bakgrunn av et samtykke eller kontrakt (såkalt dataportabilitet).

6.2 Du har rett til å få eventuelle feil i dine personopplysninger rettet eller slettet
6.2.1 Hvis du mener at de personopplysningene vi behandler om deg, inneholder feil, har du rett til å få dem korrigert.
6.2.2 I noen tilfeller vil vi være forpliktet til å slette dine personopplysninger. Det gjelder f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke. Hvis du mener at dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige til det formål de ble innhentet for, kan du be om å få dem slettet. Du kan også ta kontakt med oss hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.
6.2.3 Når du henvender deg med en anmodning om å få korrigert eller slettet dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og korrigerer eller sletter i så fall så hurtig som mulig.

6.3 Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger
6.3.1 Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger til markedsføringsformål. Hvis din innsigelse er berettiget, sørger vi for å opphøre med behandlingen av dine personopplysninger.

6.4 Rett til å tilbakekalle ditt samtykke
6.4.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du gjøre det ved å sende en e-post til privacy@contour-design.com.

6.5 Hvordan kan du utøve dine rettigheter?
6.5.1 Du kan utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med oss.

6.6 Klage
6.6.1 Hvis du vil klage over vår behandling av dine personopplysninger, har du også mulighet for å ta kontakt med Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, Danmark for å klage over vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan også inngis via e-post til dt@datatilsynet.dk eller per telefon +45 33 19 32 00. Eller kontakt Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo – www.datatilsynet.no.

7. Kontaktinformasjon

7.1 Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du ta kontakte med oss.

Contour Design Nordic A/S
Borupvang 5B, st.tv.
DK-2750 Ballerup
Danmark

Tlf.: +45 7027 0227
E-post: privacy@contour-design.com

8. Sletting av personopplysninger

8.1 Opplysninger innhentet ved hjelp av informasjonskapsler mv., slettes i henhold til oversikten i punkt 4.

8.2 Hvis du trekker ditt samtykke til nyhetsbrev tilbake, registrerer vi dette og vil ikke sende deg ytterligere kommunikasjon. Vi lagrer opplysninger om avmeldingen så lenge vi i henhold til lovgivningen skal kunne dokumentere dette.

8.3 Opplysninger som vi har innhentet i forbindelse med kjøp du har foretatt på Hjemmesiden, vil bli lagret i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

8.4 Opplysninger som er innhentet i forbindelse med bestilling av lån av produkter på Hjemmesiden, vil bli lagret i 1 år.

8.5 Opplysninger som er innhentet i forbindelse med henvendelser gjennom kontaktformularet på Hjemmesiden og/eller via e-post til info@contour-design.com, vil bli lagret i 6 måneder. Ev. helseopplysninger som du har gitt via kontaktformularet, slettes på et tidligere tidspunkt dersom du tilbakekaller ditt samtykke.

8.6 Opplysninger som er innhentet i forbindelse med support-henvendelser via support-formularet på Hjemmesiden eller via e-post til info@contour-design.com, vil bli lagret i 3 år. Ev. helseopplysninger som du har gitt via kontaktformularet, slettes på et tidligere tidspunkt dersom du tilbakekaller ditt samtykke.

8.7 Opplysninger innhentet i forbindelse med bruk av vår SharePoint medieportal for forhandlere, vil bli lagret til du ikke lenger er forhandler, eller hvis du er ansatt hos forhandleren, når vi fra forhandleren får beskjed om at du ikke lenger skal ha tilgang til medieportalen i forbindelse med ditt arbeid.

8.8 Opplysninger innhentet i forbindelse med at du har lagt opp en brukeranmeldelse, vil bli lagret senest til produktet utgår. Brukeranmeldelsen vil bli slettet før produktet utgår hvis du tilbakekaller ditt samtykke til behandlingen.

9. Sikkerhet

9.1 Vi har naturligvis satt i verk tekniske og organisatoriske tiltak for å unngå at dine personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, offentliggjøres, fortapes, forringes eller kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller for øvrig behandles i strid med lovgivningen.

9.2 Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre jobben sin, har tilgang til disse.

10. Endringer i personvernpolitikken

10.1 Vi forbeholder oss rett til når som helst å endre vår personvernpolitikk og vil i så fall meddele dette på Hjemmesiden med et passende varsel når dette er relevant.

10.2 Den til enhver tid gjeldende politikk er tilgjengelig på Hjemmesiden.

[Versjon 1 av 10. juli 2018]

Vær blandt de første til at modtage vores nyheder

Ergonomi, produkter samt tips og tricks