Sirkulær emballasje

Som produksjonsvirksomhet har Contour Design et stort ansvar når det gjelder måten vi behandler og utnytter ressurser på. FN har som mål å redusere avfallsgenereringen betraktelig innen 2030 gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og gjenbruk. Og det er nettopp på dette området at arbeidet vårt med sirkulær emballasje har startet.

Plastavfall er en av de store synderne

Det er tydeligvis store utfordringer og mange fallgruver når det gjelder emballasje, og det er nettopp det vi har valgt å fokusere på i arbeidet vårt med sirkulær økonomi. For når det er store utfordringer, er det også store muligheter. Og det er nettopp det vi ser på innenfor emballasje. Tallene kommer fra EU-kommisjonen og taler for seg selv:

40 % av de 58 millioner tonnene med plast som blir produsert i Europa hvert år, blir brukt til emballasje.
59 % av de 25 millioner tonnene med plastavfall som blir generert i Europa hvert år, kommer fra emballasje.
Mellom 5–13 millioner tonn med plast ender opp i havene hvert år, og det utgjør hele 80 % av forurensingen i verdenshavene.

Plastfri og sirkulær emballasje

Hos Contour Design jobber vi for å innføre 100 prosent gjenvunnet papp. Som et ledd i arbeidet vårt med sirkulær økonomi, og som en del av FNs mål om å redusere avfallsgenereringen, vil vi også eliminere all plast i produktemballasjen vår. Vi oppfordrer for øvrig alle forbrukerne våre til å levere all emballasje til resirkulering, så det kan bli gjenbrukt på riktig måte og så lenge som mulig.

Emballasje med større transparens

For å øke transparensen i den eksterne kommunikasjonen vår skal vi bli tydeligere og mer detaljorientert i rapporteringene våre fremover. Det er viktig for oss å være så oppriktige og forståelige som mulig utad. Ikke bare med tanke på å gi deg som forbruker muligheten til å velge produkter ut fra et informert grunnlag, men også for å oppfordre andre virksomheter til å bruke en mer bærekraftig praksis og integrere opplysninger om bærekraft i deres rapporteringssyklus.

Vår vei til 100 prosent sirkulær emballasje​

Under kan du følge prosessen vår og se hvordan vi ligger an med tanke på målet om 100 prosent sirkulær og plastfri emballasje. Listen gjelder Contours eget lager og ble sist oppdatert 7.1.2020.

 • Grønn betyr at alle produkter på lager, samt dem som kommer fra fabrikk, har en 100 prosent sirkulær og plastfri emballasje
 • Gul betyr at en del av produktene på lager har en 100 prosent sirkulær og plastfri emballasje, og at produktet snart vil få grønn status. Vi ønsker så klart i å bruke opp den gamle emballasjen vår først. Derfor kan det hende at du støter på den gamle emballasjen vår på disse produktene.
 • Rødt betyr at alle produkter fortsatt har den gamle emballasjen vår, men at fabrikkene jobber på spreng for å oppnå målet om at alle produktene våre skal ha den nye 100 prosent sirkulære og plastfrie emballasjen vår.
 • BALANCE-FR
 • BALANCE-PN
 • BALANCE-US
 • RM-PRO3
 • RM-PRO3 PLUS
 • RM-RED
 • RM-RED-WL
 • RM-RED PLUS
 • RM-RED PLUS-WL
 • RM-RED PLUS-WL-B
 • UNIMOUSE-WL
 • RM-FREE3
 • RM-FREE3-WL
 • UNIMOUSE
 • BALANCE-DE
 • BALANCE-PN-B
 • BALANCE-UK
 • BALANCE-WR
 • CMO-ALL VERSIONS
 • RM-RED MAX
 • S-XPRS
 • SPROV2
 • UNIMOUSE-L
 • UNIMOUSE-WL-L
Close Menu