Retningslinjer for garanti

Contour Design står bak kvaliteten på våre produkter og tilbyr to (2) års garanti på alle produkter, fra den opprinnelige kjøpsdatoen. For renoverte produkter kjøpt fra Contour Design tilbys seks (6) måneders garanti.

Garantien gjelder for produksjonsfeil og materialfeil. Dine rettigheter i henhold til norsk lov - inkludert kjøpslovens to (2) års reklamasjonsrett - gjelder samtidig med garantien.

1. Betingelser

1.1 Produktet som omfattes av garantiperioden, må være kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte hos Contour Design.

1.2 Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres til noen annen person.
a. Dette punktet fravikes for renoverte produkter, og disse reduseres til seks (6) måneders garanti.

1.3 Kjøpsbevis for produktet må fremvises på forespørsel.

1.4 Garantien er ugyldig hvis produktet er forsettlig skadet eller på annen måte modifisert, inkludert hvis produktet er demontert.

1.5 Contour Design forbeholder seg retten til å avvise garantikrav hvis det ser ut til at feilen har oppstått som følge av feil bruk eller andre ikke-produksjonsrelaterte årsaker.

2. Dekning og omfang

2.1 Hvis et produkt viser seg å være defekt innenfor garantiperioden, vil Contour Design enten reparere eller erstatte produktet uten kostnad. Kunden blir bedt om å returnere produktet til Contour Design for inspeksjon.

2.2 Batteriet dekkes av en seks (6) måneders garanti.

3. Begrensninger

3.1 Garantien dekker kun produksjons- og materialfeil og dekker ikke skader som følge av feil bruk, misbruk, modifisering eller slitasje.

3.2 Renoverte produkter kjøpt fra Contour Design er garantert i seks (6) måneder.

Hvis du trenger å benytte deg av garantien, vennligst kontakt Contour Designs kundeserviceavdeling hvor du vil få hjelp til å få produktet reparert eller erstattet.

Contour Design er forpliktet til å levere produkter av høy kvalitet og tar vår garantiforpliktelse svært alvorlig. Hvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt kundeservice.

Kontakt os