RollerMouse

54 prosent har opplevd å få smerter og ubehag etter å ha jobbet med datamus i mange timer. En ergonomisk arbeidsplass er en vesentlig faktor for å unngå belastningsskader og maksimere det fysiske overskuddet. Lang tid foran datamaskinen vil gi ubehag og smerter for de aller fleste. Med en gjennomtenkt ergonomisk arbeidsplass kan man imidlertid redusere eller helt unngå slike problemer. Vi vet ut fra mange års erfaring at nettopp datamusen spiller en avgjørende rolle, og dette gjenspeiles i produktsortimentet vårt.
Showing 9 products