Hva er tennisalbue?

Tennisalbue – også kjent som epikondylitt – er en lidelse hvor det plutselig gjør vondt i albuen. Lidelsen oppstår som følge av gjentagende bevegelser, overstrekninger, vibrasjoner og generell overbelastning av enten innsiden eller utsiden av albuen. Det kan oppstå i forbindelse med sport og ved monotone håndbevegelser på for eksempel arbeidsplassen.

I denne artikkelen går vi gjennom de ulike elementene som beskriver tilstanden for å gi deg et bedre innblikk i hovedårsakene, symptomene samt behandlingsmulighetene.

Tennisalbue symptomer
Hvilke tennisalbue-symptomer bør du være oppmerksom på, slik at du kan sikre rask behandling når uhellet først er ute?

Det vanligste symptomet er smerter på utsiden av albuen som kan stråle hele veien gjennom underarmen og håndleddet. I begynnelsen oppleves det vanligvis som en irritasjon, men som gradvis forverres med tiden. Det vil ofte være ømt dersom du trykker på området eller bøyer håndleddet bakover.

Hvis du ikke behandler det, kan irritasjonen og smerten forverres. Det kan bidra til redusert eller manglende evne til å gjøre helt normale ting som krever styrke i hender og håndledd. Hvis du lar lidelsen være ubehandlet vil du – over tid – oppleve at hender, håndledd og armer blir mer stive og vanskelige å bevege, noe som gir redusert motorisk funksjon.

Andre symptomer kan også være brennende følelse, svie, prikking eller stikkende smerter i armen. Det er imidlertid ingen alvorlige eller livstruende symptomer forbundet med tennisalbue eller epikondylitt generelt, men det kan fortsatt være veldig ubehagelig og smertefullt.

Hvis du arbeider foran en dataskjerm på et kontor, hvor du daglig bruker både tastatur og datamus, kan du også oppleve at tennisalbue forårsaker ømhet og smerte i albuen.

Tennis Elbow, also called Epicondylitis, shown on man in black and white

I Norge avhenger behov for sykemelding av hvilket yrke du har, men er sjelden nødvendig. Vanligvis sykemeldes en i 2-3 uker ved akutte smerter. Det krever imidlertid at du snakker med legen din om det. Ofte er den vanlige løsningen tilrettelegging der hvor vanlig arbeid øker smerten.

Kilde: Helsedirektoratet & Ullevål kiropraktorklinikk

blank white photo

Forskjell på tennisalbue og golfalbue

Den faglige betegnelsen på tennisalbue er epikondylitt. Hvis man skal være helt presis, så finnes epikondylitt i to variasjoner: tennisalbue og golfalbue. Tennisalbue er også kjent som lateral epikondylitt, mens golfalbue går under den medisinske betegnelsen medial epikondylitt.

Begge typer oppstår som regel som følge av overbelastning, akkurat som begge kommer i form av smerter i albuen. Forskjellen mellom de to lidelsene ligger først og fremst i hva som skjer inne i albuen. Tennisalbue oppstår på bakgrunn av endringer i senen og/eller senefestet til strekkemusklene som styrer fingre og håndledd. Det legger seg på utsiden av albuen og derfor er smerten mest intens her.

Golfalbue skyldes forandringer i sener og/eller senefestet til fingrenes bøyemuskler, og du vil merke smerten på innsiden av albuen. En annen forskjell på de to lidelsene er at tennisalbue skjer mer hyppig, mens golfalbue er noe mer sjelden.

Kilde: Helsebiblioteket.no

Hvordan oppstår tennisalbue?

Tennisalbue oppstår ofte ved hyppige tilbakebøyninger av håndleddet eller gjentagende rotasjonsbevegelser med albuen. Begge bevegelser kan forårsake en overbelastning av håndleddets strekkesener.

Overbelastningen forårsaker små brudd og inflammasjoner på utsiden av albuen som endrer forholdet mellom senen og senefestet i fingrenes strekkemuskler. Det gjør at du opplever smerter i albuen som stråler opp mot håndleddet.

En stor del av legestanden i dag behandler tennisalbue som en betennelse i albuen, også kalt inflammasjon, men det diskuteres om det i høyere grad faktisk er snakk om en slitasjeendring. På bakgrunn av at skaden vanligvis oppstår etter kortvarige og intense overbelastninger i forbindelse med sport så vel som manuelt eller monotont arbeid.

Ettersom lidelsen er oppkalt etter tennissporten, er det forventet at de fleste tilfellene skjer på grunn av tennisspilling. Selv om du kan utvikle tennisalbue i forbindelse når du server eller slår med baksiden av tennisracketen, så er det hovedsakelig i arbeidsverdenen flest tilfeller skjer.

 

Hvem er mest utsatt for tennisalbue?

Personer som utfører mye manuelt og fysisk tungt arbeid, for eksempel snekkere og malere, er spesielt utsatt. Kontoransatte som arbeider mye med datamus foran dataskjermen opplever også i høyere grad tennisalbue. Dette skjer for sistnevnte siden håndleddene ofte bøyes oppover i mange timer om dagen på grunn av datamusen.

Kilde: Fysionett.no

picture of a human arm and elbow on a white background

Tennisalbue behandling

Når det gjelder behandling av tennisalbue er første steg å forsøke å fjerne årsaken bak. For å sikre best bedringen, krever det at du endrer adferd på jobb eller når du trener. Endringene skjer gjennom nye arbeidsstillinger, nye funksjoner samt eventuelt nye teknikker i forbindelse med trening.

Det handler i høy grad om å fokusere på smertelindring for å redusere betennelsen i albuen. Før du gjør slike endringer, bør du prøve å unngå helt den utslagsgivende bevegelsen i en periode for å gi kroppen best mulige forhold. Noen aktivitetsformer er imidlertid vanskelig å redusere helt. Smerte forbundet med arbeid kan sjeldent elimineres, men du kan arbeide utenom samt ta i bruk nye arbeidsmetoder.

Oppstår tennisalbue på grunn av bruk av datamus kan du benytte deg av spesialdesignede datamuser som er ergonomiske og gjør at du bøyer håndleddet mindre. Dette gelder også spesielle musematter. Deretter vil behandlingen vanligvis inneholde forskjellige avspennings- og styrkeøvelser. Det er spesielt viktig å fokusere på å styrke muskulaturen i og omkring smerteområdet.

Les mer om generell ergonomi her.

Treatment of tennis elbow

Forskjellige behandlingsmetoder

Dersom det ikke hjelper å endre belastningsmønsteret og hvile, anbefales det å supplere med et treningsopplegg. Det har vist seg å ha god effekt på kort og lang sikt. Den beste måten å bli kvitt smertene på er ved å trene i minst tre måneder, og fortsette treningen også etter at du har blitt kvitt symptomene.

Ved langvarige smerter i albuen bør du unngå bruk av smertestillende medikamenter, ettersom dette kan hindre reparasjon av skaden og opprettholde smerten. Kortisonsprøyte har en bra effekt på kort sikt, men er verre på lang sikt med høyere tilbakefallshyppighet.

En alternativ behandlingsform for svært smertefulle tilfeller av tennisalbue er ESWT, også kjent som sjokkbølgebehandling. Akupunktur, bruk av støttebandasje eller bløtdelsbehandling kan også være gode løsninger. Kirurgi bør alltid være siste alternativ.

Kilde: NHI.no& Helsenorge.no

blank white photo

Hvordan forebygge tennisalbue?

Tennisalbue er en ganske vanlig belastningsskade hos voksne mellom 35 og 55 år som kan oppstå både gjennom monotont arbeid så vel som sportslig aktivitet. Derfor kan det være vanskelig å forebygge lidelsen fullstendig. Det finnes likevel noen tiltak som du kan gjøre for å forebygge tennisalbue. Øvelsene handler hovedsakelig om å unngå gjentagende bevegelser.

Hvis du utsetter kroppen for de samme bevegelsene om igjen og igjen øker man risikoen for å utvikle tennis- og golfalbue. Enten gjennom manuelt arbeid, dataarbeid eller gjennom sport. Det er derfor viktig å sørge for å gi kroppen variert fysisk aktivitet i løpet av dagen som bidrar til å redusere belastningene som utløser smerter over tid.

 

Kilde: Apotek 1

 

Øvelser mot tennisalbue
Der finnes ulike tennisalbueøvelser som har til formål å øke fleksibiliteten, tøye ut musklene samt bygge opp muskulaturen rundt albueleddet. Alle øvelsene bidrar til å øke bevegeligheten rundt albuen, så man både proaktivt kan forebygge tennisalbue og bruke det som en del av behandlingen.

Du kan lese mer om de forskjellige øvelsene og tilnærmingene her.

Kilde: Helsenorge.no

blank white photo