Ulnarisskade

Hva er en ulnarisskade?

I en liten bengrop på undersiden av albueleddet ligger ulnarisnerven, nervus ulnaris, som går hele veien ned til både ring- og lillefinger. Det er i denne nerven du merker smerten når du opplever et såkalt «enkemannsstøt». Den ligger veldig utsatt til, og du kan oppleve utstrålende fornemmelser etter å ha støtt borti noe med albuen. Denne tilstanden refereres ofte til som kubitaltunnelsyndrom eller ulnaris nevropati.

Ulnarisnerven sender impulser til musklene i underarmen og hånden. Disse impulsene inkluderer blant annet nervesignalene som gir oss følesans i hånd og fingre. En ulnarisskade oppstår på grunn av at det er en ulnar nerve i klem i skulder eller arm. Altså, når det er snakk om en nervekompresjon. Heldigvis er det en tilstand som er forholdsvis enkel å komme seg etter. Du kan lese mer om dette senere.

Kilde: NHI.no & Store norske leksikon

Ulnarisskade symptomer

Symptomene kan variere veldig med tanke på når og hvordan en ulnarisskade oppstår. De fleste som opplever lidelsen, kjenner ikke til at de har vært utsatt for noen skade eller at de har blir utsatt for et trykk eller sjokk mot albuen, underarmen eller håndleddet. Mange opplever symptomene først når f.eks. lillefingeren eller den venstre armen sovner.

Skaden oppstår – som tidligere nevnt – ved at det er nerver i klem i hånden eller et annet sted i armen, noe som kan lede til en rekke irritasjonstilstander.

Vanligvis vil man oppleve symptomer som:
– Nummenhet i arm
– Prikking i fingrene – spesielt lillefinger og ringfinger
– Smerter i albue, underarm og hånd
– Nedsatt kraft i lille- og tommelfinger
– Symptomene forverres gjerne når du beveger albuen. I tillegg opplever mange at det er plagsomt særlig om natten når man ligger i sengen.

Et tips til å redusere smerte og irritasjon er å la hånden henge utenfor sengekanten.

Kilde: Helsesmart.no

A woman gripping her forearm in pain

Hvordan oppstår ulnarisskader?

Ulnarisnerven kommer oftest i klem i håndleddet og på baksiden av albuen på grunn av irritasjon. Ettersom skaden ofte skjer på bakgrunn av trykk og sjokk, kan en rekke arbeidsrelaterte faktorer pekes ut som utløsende årsaker.

Jobber hvor man bruker forskjellige vibrasjonsverktøy, for eksempel boremaskiner og trykkbor, kan ofte være utslagsgivende for ulnarisskade, fordi nerven under denne type arbeid utsettes for konsistent trykk over lengre tid. Det betyr at f.eks. tømrere og snekkere — altså personer som arbeider med vibrasjonsverktøy — er spesielt utsatt.

I tillegg kan gjentatte bevegelser i uhensiktsmessige arbeidsstillinger også forårsake en ulnarisskade. Dette er ikke bare et problem for folk som arbeider manuelt, men også for kontoransatte som sitter foran skjermen med albuene hvilende på et hardt underlag hver dag. Gjentatte bevegelser i et arbeidsmiljø som ikke er ergonomisk bra for kroppen kan medføre ulnarisskader over tid.

Hormonelle svingninger kan ha stor betydning for utvikling av ulnarisskader, da det ofte forårsaker en opphopning av væske i kroppen. Derfor er kvinner spesielt utsatt for lidelsen, og risikoen øker under graviditet.

Kilde: Lommelegen.no

A woman with her head in her hands while working in front of her laptop

Ulnarisskade behandling

Ulnarisskader er svært vanlig og går som regel over av seg selv etter litt tid. I verste tilfelle kan det ta flere uker. Selv om en sovende lillefinger og ringfinger ikke virker som en alvorlig tilstand, er det viktig å ta de riktige initiativene for å unngå å forverre tilstanden.

Først og fremst, bør man gi armen hvile og unngå press mot nerven i albuen. Det kan også være nødvendig å endre måten man arbeider på eller driver med sportslige aktiviteter på. I noen tilfeller kan det være nyttig med en skinne som holder albuen utstrakt. De vanligste smertene som oppleves i forbindelse med ulnarisskader kan lindres med vanlige reseptfrie smertestillende medisiner som Paracetamol.

Dersom plagene vedvarer i mer enn tre måneder tross avlastning og annen behandling, kan det være klokt å overveie en operasjon. Formålet med operasjonen er å bedre plassforholdene for nerven for å unngå at den kommer i klem og dermed ikke utsettes for trykk.

Hvis ulnarisskaden skyldes bruk av datamus på jobben, bør du vurdere å endre bruken din av denne eller muligens bytte mus, f.eks. til en ergonomisk mus som RollerMouse. Det kan også være lurt å se nærmere på tastaturet ditt. Tastaturets helning kan nemlig ha en avgjørende betydning for belastningen på håndledd og fingre.

Kilde: Lommelegen.no & NHI.no

A woman sitting in her home office talking on the phone taking notes

Ulnarisskade øvelser

Hvis du opplever en sovende fornemmelse og ønsker å trene deg fra en ulnarisskade eller unngå lidelsen helt, er øvelser dessverre ikke veien å gå. Lidelsen oppstår fordi nerven utsettes for støt og slag, som ikke kan trenes vekk. Øvelser vil typisk skje i forbindelse med operasjon og gjenopptrening. Her er det viktig at man utarbeider et treningsprogram i tett samarbeid med lege eller fysioterapeut.

Det viktigste man kan gjøre for å unngå eller forverre en ulnarisskade er følgende:
– Ved å unngå støt og trykk mot albue og underarm
– Ved å unngå hurtige, repeterende bevegelser
– Ved å unngå kraftfulle bevegelser i uhensiktsmessige posisjoner
– Ved å unngå å arbeide for mye med vibrasjonsverktøy
– Ved å sikre et godt ergonomisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Finn inspirasjon til hvordan du skaper det beste arbeidsmiljøet her.

Kilde: Helsesmart.no

woman exercising with a blue elastic band