Hvordan henger arbeidsmiljø, arbeidsområde og arbeidsstasjon sammen – og hvorfor er alt sammen viktig i arbeidet med å skape et bedre arbeidsmiljø

Two coworkers sitting next to each other in front of a laptop

published

De fleste er klar over at det er en direkte sammenheng mellom arbeidsmiljøet og produktiviteten ved arbeidsplassen. Så hvordan forbedrer man arbeidsmiljøet? Og på hvilken måte har arbeidsverktøyene en direkte påvirkning på arbeidsmiljøet i et kontormiljø?

Arbeidsmiljøet

La oss begynne med å se på hva arbeidsmiljøet dekker. Arbeidsmiljø er en bred beskrivelse av de fysiske og mentale forholdene på en arbeidsplass. Det vil si forholdet til toppledelsen, daglig leder, kollegene samt de fysiske rammene i avdelingen og for den enkelte medarbeider – og mye mer.

Les også: Improving health and wellbeing in the workplace

De fleste bedrifter er klar over hvor viktig det er å jobbe med arbeidsmiljøet, og har utarbeidet retningslinjer som skal sikre at uregelmessigheter i arbeidsmiljøet blir fanget opp i tide, slik at man kan gjøre endringer. Nedprioriterer du dette arbeidet, risikerer du uønsket oppførsel blant de ansatte, dårligere produktivitet og til slutt økt sykefravær – noe som igjen vil føre til store utgifter for bedriften.

Les også: Slik forebygger du sykefravær i din bedrift

Arbeidsområdet

Når du vurderer arbeidsmiljøet, er det naturlig å vurdere arbeidsområdet samtidig. Arbeidsområdet er hele området der den enkelte medarbeider oppholder seg på jobb. Er det snakk om en resepsjonist, vil det dreie seg om området i og rundt resepsjonen. For en salgsassistent vil det være skrivebordet, stolen og det umiddelbare området rundt. For avdelingslederen kan det være hele vedkommendes kontor.

Uansett hvordan arbeidsområdet ser ut, er det viktig for bedriften å tenke på hvordan disse områdene kan innredes på en måte som legger mest mulig til rette for et godt arbeidsmiljø og en høy produktivitet.

Alt du trenger å vite om arbeidsmiljø

Forholder du deg til ditt eget og medarbeideres arbeidsområde, bør du også forholde deg til de medarbeiderne som jobber borte fra kontoret. Det kan være konsulenter eller feltarbeidere som med jevne mellomrom jobber fra ulike kontorer – enten det er hjemmekontor, kundens kontor eller et annet sted. Som bedrift kan det være vanskelig å ha noen stor innflytelse på disse områdene, men du bør likevel tenke over i hvilken grad det er mulig.

Arbeidsstasjonen

Det siste området jeg vil snakke om i forbindelse med arbeidsmiljøet, er arbeidsstasjonen – det nærmeste arbeidsområdet rundt hver enkelt medarbeider. For kontormedarbeideren er arbeidsstasjonen alt som befinner seg på skrivebordet: dataskjerm, belysning, telefon og alt annet utstyr som brukes til å utføre arbeidet.

Som bedrift har man mulighet til å legge til rette for høyest mulig produktivitet gjennom å se på hvordan arbeidsstasjonen er innredet. Det finnes i dag flere nytenkende verktøy innen design og funksjonalitet, som kan hjelpe hver enkelt medarbeider med å øke overskudd og produktivitet på arbeidsplassen.

Les også: Her får du 5 nyttige tips for en sunnere og mer produktiv arbeidsdag.

Når det gjelder arbeidsstasjonen, har bedriften stor mulighet til å påvirke – også for de som jobber borte fra kontoret. Uansett hvor medarbeiderne dine jobber fra, finnes det i dag løsninger som kan optimalisere arbeidsstasjonen. Dette bør også inngå i planleggingen for avdelingen, med en målsetting om å forbedre arbeidsmiljøet og dermed også produktiviteten i bedriften.

Dersom du ønsker å forbedre arbeidsmiljøet i bedriften din – og særlig hvis det dreier seg om arbeidsstasjonen – anbefaler vi at du kontakter en av våre eksperter som hjelpe deg med gode råd og evalueringer av arbeidsplassen din.