Hvordan redusere sykefrafall?

Messy and creative home office

published

Arbeidsmiljøet er viktigst når norske arbeidstagere velger jobb. Ifølge STAMIs Faktabok trives 9 av 10 nordmenn på jobb.

I rapporten «Arbeidsmiljø og helse i Norge og EU– en sammenlikning», framgår det at yrkesaktive i de skandinaviske landene opplever stor grad av innflytelse på egen arbeidshverdag, gode muligheter for faglig videreutvikling og god støtte fra nærmeste leder.

– «Arbeidsmiljø handler om arbeidet du utfører, og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører det,» STAMI direktør, Pål Molander

Det lønner seg å investere i et godt arbeidsmiljø. Fordelene er mange, blant annet økt produktivitet, trivsel og motivasjon. Forskning viser at du kan gjøre mye for å forhindre og forebygge sykefraværet. Forutsetningen er en dedikert innsats fra hele organisasjonen.

Les også: Hva koster sykefravær?

Alt du trenger å vite om sykemelding

Noen sykefraværstyper, spesielt korttidssykemelding på grunn av sesongmessige smittsomme sykdommer, er vanskelig å kontrollere. Langvarig sykefravær kan derimot reduseres med riktig innsats.

Bedriftene må først og fremst bli oppmerksom på utfordringene når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø, som over tid kan utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær. Ledere og ansatte må ha tilgang til verktøyene som sikrer at problemene og belastningene som følge av fysiske og psykiske arbeidsoppgaver forhindres.

Det handler i bunn og grunn om å innføre riktige strukturer og prosesser på arbeidsplassen. Selskaper som investerer i ergonomisk arbeidsutstyr —for eksempel en vertikal mus — blir vanligvis også belønnet med mindre sykefravær. For når de ansatte er smertefrie, kan hele fokuset rettes inn på arbeidsoppgavene.

De siste årene har mange selskaper blitt klar over hvor viktig ergonomiske arbeidsverktøy er for å minimere risikoene arbeidstakerne utsettes for. Langvarig sykefravær kan forhindres når ansatte utfører arbeidet på en sikker måte, og sørger for at arbeidsstillingen er riktig.

Les også: Forebygg sykefravær i virksomheten

Riktig arbeidsverktøy er uvurderlig i forbindelse med fysisk krevende manuelt arbeid, og har en direkte innvirkning på de ansattes prestasjoner. Det kan for eksempel være et tastatur som hjelper den ansatte oppnå en god ergonomisk arbeidsstilling med armene riktig plassert foran kroppen. Eller en sentrert mus som tar mye mindre plass enn en vanlig PC-mus som skaper synergier mellom tastatur og mus.

Sykemelding og ergonomi henger sammen. Verken kroppen eller psyken er laget for å gjøre små, repeterende bevegelser foran en skjerm i flere timer i strekk. Derfor topper dårlig ergonomi også listen over de vanligste årsakene til sykefravær