Sykefravær er en belastning både for medarbeideren og virksomheten

Arbeidsrelaterte skader påfører både medarbeidere og bedrifter store belastninger hvert år. Det er derfor viktig å tenke forebygging, slik at man kan begrense de personlige og økonomiske påkjenningene knyttet til sykefravær.

Medarbeideren selv betaler en høy pris både økonomisk og fysisk

Sykefravær er en utgiftspost som bedriftene må ta på alvor. Det er her snakk om en utgift som omfatter langt mer enn bare den umiddelbare reduksjonen i arbeidsstyrken under selve sykefraværet. Regnestykket omfatter nemlig også redusert produktivitet og medarbeidertilfredshet som varer langt ut over selve sykefraværsperioden. Ved å jobbe forebyggende med sykefraværet kan man unngå nedgang i produktivitet og slippe utgifter i forbindelse med f.eks. innleiing av vikarer og innkjøring etter endt sykemelding.

How can sick leave be prevented?

Hvordan forebygger man sykefravær?

Ettersom sykefravær kan bunne i mange ting, vil den forebyggende innsatsen variere ut fra hva som er hovedgrunnene til fraværet. Dialog og samtale bør derfor alltid være ett av de første trinnene for å kartlegge hva som er grunnen til høyt sykefravær i avdelingen. Risikovurderingen (HMS) vil også kunne avdekke innsatsområder som kan påvirke sykefraværet. Selv om sykefravær blant medarbeiderne kan ha svært forskjellige årsaker, vil et større energioverskudd i løpet av arbeidsdagen likevel kunne minimere risikoen for sykefravær. Dette bør derfor være et fokusområde for forebygging.

Les om hvordan en overbelastningsskade truet levebrødet til freelancedesigner David Carlsson

How can sick leave be prevented?

Hvordan øker man overskuddet i en presset avdeling?

Hvis avdelingen din har mye press på seg, f.eks. på grunn av mange oppgaver og for få ressurser, kan det være vanskelig å se hvordan man kan øke medarbeidernes overskudd. Én ting som kan hjelpe, er imidlertid bruk av riktige arbeidsredskaper. Med feil eller dårlige arbeidsredskaper tappes man raskt for krefter. Energien som skal brukes på å løse oppgaver, går i stedet med til å håndtere arbeidsredskaper som f.eks. datamusen. Det kan virke merkelig at de små bevegelsene man gjør når man jobber med en mus, skal kunne ha så stor betydning for overskuddet til å løse selve oppgaven, men slik er det. I en nordisk undersøkelse fra Coxit rapporterte hele 65 prosent at de jobber mer effektivt når de bruker ergonomisk utstyr. Tilsvarende undersøkelser fra andre land i Europa viser lignende tall.

How can sick leave be prevented?