Karpaltunnelsyndrom

Hva er karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelsyndrom forekommer hos 10 % av befolkningen i Norge. Tilstanden forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn, og er ofte et vanlig problem for gravide kvinner. Antallet som får karpaltunnelsyndrom, stiger med alderen. Hvert år blir flere tusen nordmenn operert for tilstanden. Med andre ord er karpaltunnelsyndrom en svært vanlig lidelse.

På denne siden hjelper vi deg som har fått karpaltunnelsyndrom eller gjerne vil unngå tilstanden. Vi gir deg kunnskap om lidelsen, behandling og råd for forebygging.

Symptomer på karpaltunnelsyndrom

– Smerter, sovende fornemmelse og prikking i fingrene (hyppigst i langfingeren og pekefingeren).
– Nedsatt kraft i nervens forsyningsområde.
– Nedsatt kraft og stramninger i muskulaturen i hele armen.
– Forverring av plager om natten eller når armen holdes i ro.
– Pinsettgrepet kan svekkes og du kan ha lett for å glippe ting du holder i hånden, f.eks. mynter (pga. nedsatt følelse).

 Kilde: Helsenorge.no

Symptomer på karpaltunnelsyndrom du bør være ekstra oppmerksom på

 Noen symptomer på karpaltunnelsyndrom kan man leve med. Det gjør at man ofte har en tendens til å utsette å gjøre noe med lidelsen. Hvis du opplever konstant nedsatt følesans og funksjon, bør du imidlertid gjøre noe umiddelbart ettersom symptomene kan være et tegn på at nerven er veldig i klem. Uten behandling, jo større er risikoen for varige skader som ikke kan avhjelpes med operasjon.

Kilde: Aleris Helse

person with bad wrist pain wearing a brace

Hvordan diagnostiseres karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelsyndrom kan undersøkes med Phalens test. Når håndleddet bøyes kommer det en sovende fornemmelse i fingrene eller prikking i hånden innen ½ minutt ettersom trykket på medianusnerven øker. Det kan også oppstå smerter i fingrene om stråler opp i underarmen.

Hos legen blir diagnosen stilt på bakgrunn av plagene man selv beskriver. Ofte blir man henvist til en nerveledningsundersøkelse, dersom tilstanden er så alvorlig at det er nødvendig med operasjon.

blank white photo

Hvordan får man karpaltunnelsyndrom?

Hvis plassen i karpaltunnelen blir for trang blir medianusnerven som går gjennom karpaltunnelen, klemt. Skjer dette kan det oppstå irritasjon eller smerter og man kan oppleve vansker med å bruke hånden normalt. Dette kalles karpaltunnelsyndrom eller canalis carpi-syndrom.

Årsakene til at plassen i karpaltunnelen blir for trang er mange. Den mest vanlige årsaken til karpaltunnelsyndrom er betennelse i vevet i håndleddet. Betennelsen kan forårsake hevelse i håndleddet som presser på nerven.

Hva som er den egentlige årsaken til at karpaltunnelsyndrom oppstår finner man ofte ikke en god forklaring på. Det kan selvfølgelig være veldig frustrerende. Noe av det som vil bli undersøkt som utgangspunkt er seneirritasjon og leddgikt

female office worker working in front of a laptop

Årsaker til karpaltunnelsyndrom

– Seneirritasjon
– Leddgikt
– Forandringer etter et beinbrudd i området
– Medfødte trange romforhold
– Lavt stoffskifte
– Graviditet
– Diabetes
– Overbelastning gjennom ensidige håndbevegelser. Se boks nedenfor.

Kilde: Helsenorge.no

in a meeting room three people are gathered smiling

Karpaltunnelsyndrom anerkjennes som en yrkesskade, hvis du har blitt utsatt for arbeidsbelastninger som har blitt vurdert som utløsende for karpaltunnelsyndrom av kortere eller lengre varighet.

Kilde: Regjeringen.no

blank white photo

Hvordan behandle karpaltunnelsyndrom?

1. Avlastning
I første omgang består behandlingen av avlastning. Unngå eller reduser aktiviteter som utløser symptomer, f.eks. hvor ofte du løfter eller bærer med den berørte hånden. Immobiliser håndleddet med en håndledsskinne for å redusere belastningen. Vekttap har også vist seg å ha positiv effekt. Undersøk og forbered forholdene på arbeidsplassen, f.eks. ved å ta i bruk ergonomiske hjelpeverktøy, jobbrotasjon eller benytt anledningen til å videreutdanne deg. Les mer i avsnittet «Forebyggelse».

2. Kortisoninjeksjon for å dempe betennelsen.

3. Operasjon
Hvis nevrofysiologisk undersøkelse viser skade på nervefibre, bør man avlaste nerven ved en operasjon. Det er imidlertid opp til pasienten selv å bestemme om lidelsen er plagsom nok for en operasjon.

Kilde: FHI

Operasjon for karpaltunnelsyndrom

– Operasjonen foregår typisk under lokalbedøvelse.
– Varighet: Ca. et kvarter.
– Operasjonen kan utføres enten som åpen operasjon eller som kikkertoperasjon.
– Forløp: Legen spalter senebåndet, slik at karpaltunnelen blir bredere og nerven får bedre plass.

Kilde: NHI.no

person with wrist pain grabbing their own wrist

Hvordan forebygge karpaltunnelsyndrom?

Du kan minske risikoen for å utvikle karpaltunnelsyndrom ved å kjenne til de utløsende årsakene og forsøke å redusere hvor mye du blir utsatt for dem, som er noe du kan kontrollere selv.

Dersom plagene skyldes belastende eller ensformig arbeid, bør du undersøke om det finnes arbeidsredskaper som kan virke avlastende. Jobber du f.eks. som kontorarbeider og sitter mange timer foran skjermen, kan det være en god idé å variere arbeidsstillingene dine. Det er spesielt viktig med tanke på når du arbeider med tastatur og mus for å unngå unødvendig stor belastning.

blank white photo