Fokus på miljø

Contour Design produserer produkter av høy kvalitet, som er designet for å kunne å brukes i mange timer hver dag i mange år. Vi har derfor allerede stort fokus på å forhindre at produktene våre blir en del av den bruk-og-kast-kulturen som påvirker miljøet negativt.

Sirkulær tankegang

Sirkulær tenkning handler om sirkulær økonomi og går ganske enkelt ut på å bevare den høyest mulige verdien av materialer og produkter så lenge som mulig. Det betyr å resirkulere ressurser eller enda bedre å reparere eller oppgradere produkter som ellers ville blitt kastet. Du kan lese mer om sirkulær økonomi her. Når det gjelder vedlikehold av produktene våre, har vi gjort det enkelt å kontakte vår supportavdeling for å sikre at Contour-produktet ditt vil vare i mange år. Av samme grunn lager vi heller ikke nye modeller hvert år, men holder oss til de produktene som har vist seg å oppfylle våre kunders behov.

Sirkulær emballasje

Vi bruker samme sirkulære tankegangen når det kommer til emballasje. Derfor har vi begynt å bruke resirkulert papp i vår emballasje.

Les mer om vår sirkulære emballasje her

Miljø og FNs bærekraftsmål

Ved å sette vårt arbeid med miljøet i sammenheng med FNs bærekraftsmål, setter vi arbeidet inn i en større kontekst, fordi vi tror det vil ha en større effekt til slutt.

Mål 12: Sikre bærekraftig forbruk og produksjon

Contour Design har fokus på miljø
Mål 12.2: Contour Design er i ferd med å eliminere bruken av plast i emballasjen og i stedet implementere emballasje av 100% resirkulert papp. Dermed bidrar vi til å forvalte jordas ressurser på en mer langsiktig og bærekraftig måte.
Contour Design har fokus på miljø
Mål 12.5: Ved å implementere 100% resirkulert papp hjelper dette initiativet også til å redusere avfallsproduksjonen, ettersom levetiden til pappen kan bli forlenget med opptil syv ganger.
Contour Design har fokus på miljø
Mål 12.6 Gjennom tydelig oppfølging og rapportering av våre ambisjoner, fremdrift og prosess kan vi bidra til å skape større åpenhet og troverdighet i bransjen, så vel som for våre egne kunder. Vi håper at tilnærmingen vår vil oppmuntre andre bedrifter i bransjen til å gjøre det samme.