Hjemmekontor – hvilke regler gjelder egentlig?

Home Office – All the regulations you need to know

published

Bruken av hjemmekontoret har økt de siste årene. Det har forandret både hvor og hvordan vi jobber. Tre av ti arbeidstakere har fortsatt hjemmekontor, ifølge en undersøkelse fra Norsk koronamonitor. Trenden levner liten tvil om at hjemmekontor er kommet for å bli.  

For mange arbeidsgivere og arbeidstakere fungerer hjemmekontor uten problemer. Likevel kan det være uklart hvilke regler som egentlig gjelder. I denne artikkelen tar vi deg gjennom hovedpunktene i det regelverket som regulerer arbeid på hjemmekontor, gir deg tips til hvordan du skaper et funksjonelt og komfortabelt hjemmekontor, datasikkerhet og mye mer! 

Regelverket

Folkehelseinstituttet anbefaler arbeidsgiverne, så langt det er mulig, å tilby de ansatte å jobbe hjemmefra. Hjemmekontorforskriften gjelder når arbeidet er avtalt og har en viss varighet. I utgangspunktet gjelder både arbeidsmiljøloven, arbeidsavtalen og eventuelle tariffavtaler. 

Regjeringen har fastsatt en ny forskrift om hjemmekontor som trer i kraft fra 1. juli 2022. Endringene innebærer blant annet at regjeringen opphever særregler om arbeidstid. Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven også gjelder for hjemmearbeid. 

Den ultimate guiden til ditt hjemmekontorLes: Alt du trenger å vite for å skape det perfekte hjemmekontoret.


Tips for et funksjonelt og komfortabelt hjemmekontor:
 

Mange som jobbet hjemmefra i 2021, kommer til å fortsette med det i 2022, ifølge en Yougov-undersøkelse utført på oppdrag fra Elfa. Videre viser undersøkelsen at 1 av 4 nordmenn (27 prosent) i dag har en ergonomisk tilpasset arbeidsplass hjemme, men at det også er mange (40 prosent) som ikke har det. Hele 29 prosent har fått fysiske plager av å jobbe hjemmefra under pandemien. 

For å unngå fysiske plager og smerter som arbeid ved kjøkkenbordet kan gi, er det viktig med gode og varige hjemmekontorløsninger. Men å finne en arbeidsstilling som er skånsom for kroppen, er ikke alltid så lett hjemme.  

Her er noen tips som kan hjelpe deg på veien: 

 • Skap gode rutiner. Planlegg dagen i lik grad som du hadde vært på kontoret. Stå opp til normal tid og gjør deg klar. Starter du dagen med å hente deg en god kopp kaffe før du setter deg ved pulten? Gjør det samme hjemme.  
 • Hvis du ikke har et heve-/senkebord kan du f.eks. plassere den bærbare datamaskinen på noen bøker, et strykebrett eller bruke et laptopstativ. 
 • Det er lurt å ha en god stol å sitte i slik at du oppnår riktig sittestilling. Hvis ikke du har det, er stikkordet fortsatt variasjon. Forsøk å bytte stol i løpet av dagen.  
 • Et eksternt tastatur og en ekstern mus er essensielt for et godt ergonomisk oppsett på hjemmekontoret. Det sikrer at du kan få skjermen (den bærbare datamaskinen) høyt opp uten å måtte løfte armene vekk fra bordplaten.
 • Det er viktig å kunne tilpasse lysforholdene – spesielt dagslys er viktig, men det må ikke virke blendende. Det kan være en god idé å investere i en skrivebordslampe om nødvendig. I tillegg kan det være lurt å vurdere en sentrert mus. Dette vil bidra til å avlaste armen din fordi det lar deg jobbe med begge hendene foran deg i en komfortabel stilling.
 • Husk bevegelse! Varier sittestillingene ofte for å ikke bli stiv og for å unngå belastningsskader. 

En RollerMouse Red er også tilgjengelig i en trådløs versjon og er enkel å transportere til og fra kontoret. 

Datasikkerhet på hjemmekontoret

Behovet for å minimere risikoen knyttet til sikkerhetsproblemer på hjemmekontoret er stort. Telenor har registrert en markant økning i svindelanrop. Heldigvis finnes det flere løsninger og tiltak som kan gjøre det tryggere for bedrifter og næringsdrivende å benytte seg av på hjemmekontoret, samt holde produktiviteten oppe og hjulene i gang.  

Arbeidsgiver bør ha klare retningslinjer og et solid internkontroll- og avvikssystem for å oppdage og håndtere eventuelle databrudd. Det viktigste er å sikre digitale data og sørge for at ansatte sikkert kan koble seg på hjemmefra. 

Både store og små bedrifter vil ha nytte av bedre datasikkerhet. Disse rådene vil bidra til å gjøre det tryggere på hjemmekontoret: 

 1. Tenk deg om før klikker på lenker eller vedlegg. Dersom du er i tvil om et vedlegg er skadelig eller ikke, kan du lagre det uten å åpne det, og deretter laste det opp til virustotal.com
 2. Sørg for at maskinen til enhver tid er oppdatert med siste versjon. Husk at oppdateringer kun må lastes ned og installeres fra sikre/kjente kilder.
 3. Benytt arbeidsgivers PC kun til jobbting. Ikke benytte private enheter til jobbrelaterte oppgaver, da disse ofte er dårligere beskyttet. Ikke la andre (f.eks. barn) benytte jobb PC-en. 
 4. Sørg for å ha multifaktorautentisering på ulike tjenester og enheter.
   

Hjemmekontor og skatt 

Hvis du benytter en del av boligen din utelukkende til hjemmekontor, kan du ha krav på skattefradrag. Hjemmekontoret må riktignok være et eget rom. Det holder ikke at hjemmekontoret brukes delvis som arbeidsrom eller soverom.  

Det er flere hindre for lønnsmottakere for å få fradrag. Men det er det mulig å få støtte fra arbeidsgiveren i stedet, blant annet til: 

 • Selve kontoret. Dersom du har et eget rom som utelukkende benyttes til hjemmekontor kan du få en skattefri hjemmekontorgodtgjørelse på 1 850 kroner årlig. Dersom du har hjemmekontor i leid bolig, må leiekostnaden fordeles skjønnsmessig på boligdelen og hjemmekontoret.
 • PC. Så lenge arbeidsgiver eier PC-en, er bruken gratis for deg. 
 • Stol og pult. F.eks. hvis du må ha hjemmekontor over lang tid og trenger god ergonomi på arbeidsplassen. Som nevnt tidligere er en god arbeidsstilling viktig. Dersom kontormøblementet du har hjemme ikke er tilfredsstillende nok, er arbeidsgiver forpliktet til å foreta en utskiftning. 
 • Bredbånd og telefon. Skattlegges etter sjablongreglene for elektronisk kommunikasjon

Det er mulig å kjøpe utstyr til hjemmekontoret selv og få kostnadene refundert senere, avhengig av hva slags utstyr, og hva som er hovedformålet med anskaffelsen. 

Kilde: Skatteetaten.no 

Forsikring på hjemmekontoret 

Mange lurer på om skader på hjemmekontoret dekkes av yrkesskadeforsikringen, og om man bør ha tilleggsdekninger. Har arbeidsgiveren din tegnet en forsikringsavtale som gjør at du er forsikret på hjemmekontoret? 

Faktisk må alle arbeidsgivere ha en privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som er påført i arbeidssammenheng, ifølge Arbeidstilsynet. 

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet også hjemmekontorarbeid. Problemet er at forsikringen begrenser seg til å dekke yrkesskader mens du er på arbeidsplassen din hjemme og jobber.  

Det er med andre ord en forutsetning at skaden har oppstått mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hva du kan få dekket i lovverket, bestemmes av forsikringsselskapene og Nav. 

Yrkesskade ved hjemmekontor

Hva skjer hvis du blir skadet mens du jobber hjemmefra? Yrkesskadedekningen gjelder skader som skyldes en ulykkeshendelse, altså en plutselig og uforutsett ytre påvirkning som skjer i arbeid, på arbeidsstedet, og i arbeidstiden. Arbeidstid er definert som tiden man står til arbeidsgivers disposisjon. Det vil si at skader som skjer i fritiden ikke er omfattet. 

Det må derfor vurderes om en eventuell yrkesskade skjer mens man gjør vanlige arbeidsoppgaver, f.eks. en belastningsskade som følge av bruk av en ergonomisk upassende mus. Uansett, selv om skaden ikke omfattes av yrkesskadereglene kan du være dekket av andre forsikringer. 

Til syvende og sist bør det være enda mer i arbeidsgivers interesse å utstyre hjemmekontoret ditt ergonomisk slik at det ikke oppstår langvarige skader på grunn av uhensiktsmessig innretning. 

Kilde: LO.no