Ønsker du å redusere sykefraværet på kontoret? Her er 5 tips

Do you want to reduce sick leave in the office?

published

Det er ikke bare influensa som forårsaker sykefravær blant ansatte. Dårlig arbeidsmiljø kan også føre til sykemeldinger. Både fysisk og mentalt. Når ansatte sykemelder seg, oppstår mange utfordringer. Heldigvis er det mulig å både forebygge og redusere sykefravær.

Det er imidlertid ikke mulig å redusere alt sykefravær, fordi vi blir alle syke innimellom. Men du kan forhindre mye sykefravær ved å være oppmerksom på faktorene som fører til det. Dette gjør det mulig å få nødvendig oversikt og målrette innsatsen.

Les mer: Fordeler med en sentrert mus

Bruk sykefraværsstatistikk aktivt

Dersom du ikke allerede har en sykefraværsstatistikk, er første steg å skaffe seg en. Du må velge de kriteriene som gir mening for akkurat ditt selskap. Kanskje er det tilstrekkelig med en oversikt som viser gjennomsnittlig antall sykefraværsdager pr. ansatt eller årsverk fordelt på enheter og hele arbeidsplassen. Det er også mulig å beregne sykefraværet etter kriterier som kort- og langtidssykemeldinger, kjønn og yrkesgrupper.

Hjelp til deg som er sykemeldt eller som har en sykemeldt ansatt

Det viktigste er at du får en brukbar statistikk som legger grunnlaget for iverksettelse av tiltak.

I tillegg kan du bruke Workplace Assessment for å få mer kunnskap om dine ansattes sykefravær. Medarbeidertilfredshetsundersøkelser gir også mye kunnskap.

Sett fokus på sykefravær og gjør det til et felles prosjekt

Sykefravær bør være et anliggende for alle sammen. Vi ser ofte på sykefravær som et individuelt anliggende, men ofte handler det om hvordan hele virksomheten fungerer. Dersom selskapet har et høyt sykefravær, er det et klart symptom på at noe grunnleggende ikke fungerer som det skal.

Det hele må derfor gjøres om til et felles prosjekt der man snakker sammen for å finne ut hva det er som fører til det høye sykefraværet, og – ikke minst – hva som skal til for å få det ned.

God ergonomi reduserer sykefraværet

Når vi jobber foran datamaskin hele dagen, blir vi også fysisk belastet, og stillesittende kontorarbeid utgjør omtrent 38 % av alle sykmeldingene. Derfor er det ikke likegyldig hvordan arbeidsstasjonen er innrettet.

Ettersom stillesittende kontorarbeid ikke blir ansett for å være fysisk krevende, er det også et område som ofte blir oversett. 99 % av de som bruker noe så enkelt som en sentrert mus vil oppleve at smerte og ubehag elimineres.

I samspill med en god stol, et praktisk heve- og senkebord, samt korrekt skjerm og tastatur, er det mulig å redusere en stor del av sykefraværet. Og dermed spare arbeidsplassen for mye penger.

Ta det psykiske arbeidsmiljøet på alvor

Det er alltid lettere å forholde seg til influensa eller en brukket arm enn psykiske og mentale lidelser. Men faktum er at det psykiske arbeidsmiljøet også kan ha en direkte sammenheng med antallet sykedager.

Derfor er det også ledelsens oppgave å sørge for at det mentale arbeidsmiljøet er godt og at alle ansatte føler seg trygge og lykkelige på jobb.

Styrk fellesskapet på arbeidsplassen

Et godt fellesskap på arbeidsplassen gir også motiverte ansatte. Når dere snakker sammen om hva som gir arbeidsglede og lyst til å gå på jobb, må dere samtidig også snakke om hva som ikke gjør det.

Et godt fellesskap styrker også det mentale arbeidsmiljøet om man tør å snakke høyt om det – også som leder.